Pautan segera

Panduan Pengguna?

Pengumuman

 • NOTIS PEMAKLUMANNew !
  Panduan Pengguna
  Untuk makluman, bagi Ekspatriat yang terkandas (PKP) boleh mengemukakan permohonan melalui CIMS CIDB pada Modul Ekspatriat, Personel Binaan bermula pada 20 Julai 2020. Sila rujuk manual pengguna
 • NOTIS PEMAKLUMANNew !

  KURSUS INDUKSI KESELAMATAN PEKERJA TAPAK BINAAN [SAFETY INDUCTION CONSTRUCTION WORKERS (SICW) COURSE
  Permohonan Pelaksanaan Kursus Induksi Keselamatan Pekerja Tapak Binaan (SICW) adalah dibuka semula kepada semua Pengajar dan Pusat Latihan Bertauliah (PLB) bermula 16 Julai 2020.Proses permohonan bagi melaksanakan kursus tersebut boleh dibuat melalui laman sesawang Centralized Information Management System (CIMS) tertakluk kepada jumlah maksima empat puluh (40) peserta bagi setiap kursus berpandukan Prosedur Operasi Standard Pasca Perintah Kawalan Pergerakan Kursus SICW bertarikh 10 Julai 2020 yang ditetapkan oleh CIDB. Sila klik (PDF File link)
  Sila ambil maklum, program SICW Kelulusan Khas seperti yang telah diwar-warkan sebelum ini adalah ditamatkan pada 15 Julai 2020. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung kursus SICW ini boleh diajukan melalui emel kepada sicwinquiry@cidb.gov.my
 • NOTIS PEMAKLUMAN KURSUS INDUKSI KESELAMATAN PEKERJA BINAAN [SAFETY INDUCTION CONSTRUCTION WORKERS (SICW) COURSE]New !

  Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang bermula pada 10 Jun 2020 yang lalu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bersetuju untuk membenarkan pembukaan semula Kursus Induksi Keselamatan Pekerja Binaan (SICW) secara fizikal dengan kelulusan khas bagi kursus yang dilaksanakan sehingga 15 Julai 2020.
  Pelaksanaan kursus SICW ini hanya dibuka kepada syarikat kontraktor atau agensi yang mempunyai projek pembinaan yang masih berjalan sahaja.Permohonan perlu dikemukakan kepada Bahagian Kompetensi Penyeliaan dan Pengurusan (BKPP), Sektor Personel Binaan, CIDB Ibu Pejabat selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh kursus oleh pihak kontraktor atau agensi atau Pusat Latihan Bertauliah (PLB) yang telah diiktiraf oleh CIDB berserta maklumat seperti berikut:
  1) Surat Permohonan Pelaksanaan Kursus SICW
  2) Nama Pemohon(Pekerja Syarikat/Agensi) dan No. Telefon
  3) Senarai Nama, No. Kad Pengenalan/Passport dan No. Telefon Peserta (Maksima 24 orang)
  4) Maklumat Projek Pembinaan :
  a. Tajuk Projek
  b. Alamat Projek
  c. Status Kemajuan Projek
  5) Nama Pengajar dan Pusat Latihan Bertauliah
  6) Tarikh dan Masa Kursus SICW
  7) Lokasi Kursus SICW

  Sila klik (PDF File link) untuk SOP SICW PASCA PKP DENGAN KELULUSAN KHAS. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung kursus SICW dengan kelulusan khas ini boleh diajukan melalui emel kepada sicwinquiry@cidb.gov.my.
 • Salam sejahteraNew !
  Tuan/Puan
  Adalah dimaklumkan, permohonan pendaftaran secara online melalui sistem CIMS akan dibuka semula bermula 1 April 2020. Namun begitu, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19 (PKP) sehingga 12 Mei 2020, semakan keputusan bagi semua permohonan berkaitan akan mengambil tempoh masa yang lebih lama berbanding biasa. Pihak tuan/puan diminta bersabar dan sentiasa menyemak status permohonan dari masa ke semasa di dalam akaun sistem CIMS syarikat tuan/puan.

  Sila klik (PDF File link) untuk maklumat lanjut mengenai Inisiatif Prihatin CIDB.

  Sekian, harap maklum dan terima kasih
 • Untuk Makluman Umum (peserta/kontraktor):
  Untuk makluman pengguna CIMS, bermula 1 Januari 2020 Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor akan dijalankan sepenuhnya melalui Sistem E-Learning CIDB manakala bagi Kursus Pengurusan Bisnes akan dilaksanakan secara online atau secara fizikal yang dijalankan sepenuhnya oleh Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB.

  Bagi yang berminat untuk mendaftar kursus melalui sistem e-learning, sila layari cims.cidb.gov.my dan pilih tetapan E-Learning untuk pendaftaran e-learning Kursus Integriti dan Kod Etika kontraktor atau Kursus Pengurusan Bisnes. Sila gunakan ID INDIVIDU untuk pendaftaran Kursus E-Learning dan masukkan no pendaftaran kontraktor bagi peserta yang ingin mendaftar Kursus E-Learning Integriti dan Kod Etika kontraktor atau Kursus E-Learning Pengurusan Bisnes.

  Bagi yang berminat untuk mendaftar Kursus Pengurusan Bisnes secara fizikal, boleh hubungi Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB untuk makluman berkenaan kursus atau rujuk Jadual Kursus CCD di laman sesawang CIDB di www.cidb.gov.my
 • Untuk ID Pegawai CIDB Negeri dan Cawangan:
  Untuk makluman, bermula 1 Januari 2020 Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor akan dijalankan sepenuhnya melalui Sistem E-Learning CIDB manakala bagi Kursus Pengurusan Bisnes akan dilaksanakan secara online atau secara fizikal yang dijalankan sepenuhnya oleh Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB.

  Namun, CIDB Negeri dan Cawangan boleh mengadakan Kursus Integriti dan Kod Etika secara fizikal sekiranya permintaan daripada kontraktor adalah tinggi dan mendapat kelulusan daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor CIDB. CIDB Negeri dan Cawangan perlu menghantar surat permohonan ke Bahagian Pembangunan Kontraktor CIDB untuk pengesahan dan proses viremen bajet pelaksanaan kursus secara fizikal.

  Akses sementara akan diberikan kepada pegawai CIDB Negeri dan Cawangan yang mendapat kelulusan untuk melaksana kursus secara fizikal sehingga tamat kursus tersebut.
 • SSM ANNOUNCEMENT
  Pelanggan Yang dihormati,
  Harap maklum bermula 1 Julai 2019, SSM e-info akan menghentikan Modul Prabayar untuk pembelian melalui portal BLESS.

       Untuk Maklumat lanjut
       ( Soalan Lazim )
  Penambahbaikan ini dibuat sebagai salah satu inisiatif peningkatan perkhidmatan kami kepada anda. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih di atas kesabaran dan sokongan anda.
 • MAKLUMAN KEPADA PUSAT LATIHAN BERTAULIAH(PLB) CIDB BAGI PROGRAM SICWNew !

  Mengikut Syarat-syarat Pelaksanaan Kursus SICW, kelayakan had umur maksima tenaga pengajar adalah 65 tahun yang telah berkuatkuasa 1 Februari 2017. Tenaga pengajar melebihi had umur tersebut yang masih berminat serta ingin meneruskan sumbangan mereka boleh mengemukakan rayuan beserta dokumen dan mematuhi syarat-syarat seperti berikut:-
       i) Berumur tidak melebihi 70 tahun pada tarikh permohonan
       ii) Mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik dengan menyertakan perakuan kesihatan dari klinik/hospital yang diiktiraf
       iii) Sesalinan Borang Pemeriksaan Kesihatan yang digunakan untuk permohonan pembaharuan bagi perlantikan sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan(SHO) di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP)
       iv) Perlu menghadiri sesi temuduga CIDB bagi penilaian tahap fizikal dan penyampaian (jika dipanggil)
  Notis Tambahan
  * Tempoh pentauliahan akan diberikan 1 tahun bagi setiap permohonan.
  * Pemantauan akan dilakukan terhadap tenaga pengajar bagi memastikan kelancaran kursus yang dijalankan, sekiranya didapati tidak memuaskan pentauliahan akan ditarikbalik.
 • PERMOHONAN TUNTUTAN INSURANS SECARA ONLINE MELALUI SISTEM CIMS AKAN DILAKSANAKAN DAN BERKUATKUASA PADA 15 OGOS 2018.

  Bermula 15 Ogos 2018, semua Permohonan Tuntutan Insuran Manfaat Takaful Berkelompok Personel Binaan CIDB adalah secara atas talian (tertakluk kepada terma & syarat) melalui sistem CIMS yang diintegrasikan dengan Pihak Takaful (Syarikat Takaful Malaysia Berhad & Zurich Takaful Malaysia Berhad). Personel Binaan (tempatan sahaja) yang masih aktif berdaftar juga boleh menyemak/mengemaskini maklumat pewaris melalui sistem ini. Sila rujuk Manual Pengguna Tuntutan Manfaat Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok Cidb (Pemohon).
  Sila klik pautan berikut untuk membuat tuntutan insuran.
  Click here
 • Pengumuman : PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM CIMS UNTUK URUSAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR Pelanggan yang dihormati, dimaklumkan bahawa sebarang urusan berkaitan dengan Pendaftaran Kontraktor melalui Sistem CIMS akan dihentikan buat sementara waktu bermula hari Khamis 7 petang 30hb Julai 2020. Sistem akan beroperasi seperti biasa bermula jam 8 pagi, 3hb Ogos 2020. Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dihadapi. Terima kasih
 • Makluman Kepada Kontraktor
  Proses Pendaftaran Kontraktor, Pengisytiharan Projek, Levi & Score secara atas talian melalui sistem Baru CIDB-CIMS   More...
 • Perhatian kepada semua Kontraktor Asing :
  Adalah dimaklumkan pendaftaran ktrktr asing di sistem CIMS perlu melalui proses pra-pendaftaran. Kontraktor perlu membeli e-info syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) secara online menerusi sistem CIMS dengan bayaran RM15.90.   More...
 • Tempoh sah sijil SCORE akan dilanjutkan kepada 2 tahun.
 • Perolehan SCORE & MCORE yang diterima akan mendapat 15 mata CCD
 • CIDB kini telah mengambil langkah proaktif dengan menambah saluran bayaran untuk kemudahan pengguna. Kini terdapat PEMBAYARAN ONLINE menggunakan PFX dan kad kredit bagi memudahkan pengguna
 • MCORE akan diperkenalkan kepada gred G1 dengan 4 kriteria penilaian: Keupayaan Kewangan, Keupayaan Teknikal,Operasi Perniagaan dan Pengurusan Perniagaan.
 • CIDB kini dalam proses untuk meningkatkan kecekapan pendaftaran Kad Pendaftaran Kontraktor. Tidak lama lagi, aplikasi Perolehan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian Pengguna.
 • CIDB kini terlibat dalam proses sistematik untuk menambahbaik dan meningkatkan lagi aplikasi pendaftaran kontraktor untuk menjadi lebih sistematik, mesra pengguna dan berintegriti tinggi.
 • Semua kontraktor diwajibkan untuk mengisytiharkan semua projek pembinaan mereka kepada CIDB secara atas talian. Tindakan kompaun boleh dikenakan ke atas kontraktor yang gagal mengisytiharkan projek mereka.

PERATURAN

 • Pendaftaran kontraktor
  25 (1) "Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                Seksyen 25 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Pendaftaran personel binaan
  33 (1) "Seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                Seksyen 33 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Pengenaan levi
  34 (1) "Tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada Lembaga, mengikut cara yang ditetapkan oleh Lembaga, apa-apa kontrak yang telah diawardkan kepadanya mengenai apa-apa kerja pembinaan."
                (2) "Bagi tiap-tiap kontrak yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada disetemkan atau tidak, yang mempunyai jumlah kontrak yang melebihi lima ratus ribu ringgit, kontraktor                            hendaklah bertanggungan untuk membayar kepada Lembaga suatu levi pada kadar suku peratus daripada jumlah kontrak itu."

                Seksyen 34 (1) & (2). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Tafsiran

  "kerja pembinaan" ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan, atau perobohan—

                           (a) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah                              paras bumi;

                           (b) mana-mana jalan, kerja pelabuhan, landasan kereta api, laluan kabel, terusan atau lapangan terbang kecil;

                           (c) apa-apa kerja saliran, tali air atau kerja pengawalan sungai;

                           (d) apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau

                           (e) mana-mana jambatan, jejambat, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembetung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan,


                      dan termasuklah—


                      (A) apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan perlu atau sebagai persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a)                                hingga (e), termasuk pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, peletakan batu asas, pemulihan dan landskap tapak; atau

                      (B) pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja, yang semestinya dikehendaki bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e);


                      Seksyen 2. (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))

Pengumuman:

PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM CIMS UNTUK URUSAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Pelanggan yang dihormati, dimaklumkan bahawa sebarang urusan berkaitan dengan Pendaftaran Kontraktor melalui 
Sistem CIMS akan dihentikan buat sementara waktu bermula hari Khamis 7 petang 30hb Julai 2020. Sistem akan beroperasi 
seperti biasa bermula jam 8 pagi, 3hb Ogos 2020. 

Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan yang dihadapi. Terima kasih 

Announcement:


TEMPORARY CLOSURE OF THE CIMS SYSTEM FOR CONTRACTOR REGISTRATION

Dear customers, 
Please be advised that any matters related to Contractor Registration through the CIMS System will be temporarily 
unavailable starting from Thursday; 7pm 30th July 2020. The system will operate as usual at 8am, 3rd August 2020. 

We apologize for any inconvenience caused. Thank you