Pautan segera

Panduan Pengguna?


 • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan (INDIVIDU DAN PELATIH)New !
  Manual

 • Panduan Pengguna Perakuan Kebenaran Khas
  Modul PB
  Manual

 • MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN IMM13P
  Manual

 • MANUAL PENGGUNA CIMS - Daftar Kursus Penyeliaan & Pengurusan
  Manual

 • MANUAL PENGGUNA CIMS - Modul Penilaian Kompetensi
  Manual

 • MANUAL Permohonan Mata CCD
  Manual

 • Panduan Pengguna untuk Pendaftaran Baru & Pembelian SSM bagi Pusat Latihan Bertauliah CIDB
  Manual

 • Panduan Pengguna untuk permohonan Ekspatriat (Surat Sokongan CIDB)
  Manual

 • Panduan Pengguna untuk permohonan Pekerja Asing (Integrasi dengan ePPAx)
  Manual

 • Manual Pengguna bagi Ekspatriat yang terkandas
  Manual
 •                      Manual Pengguna Kursus e-Learning CIDB
  a. Peserta - Log Masuk
  b. Peserta - Langgan Kursus
  c. Peserta - Pembelajaran
  d. Peserta - Peperiksaan

 • Bagaimana untuk Login
  Lihat Video    

 • Bagaimana untuk Mendaftar
  Lihat Video    
 • Manual Pengguna Daftar Kursus Induksi Keselamatan Bagi Pekerja Binaan (Orang Awam)
  Manual
 • Manual Pengguna Daftar Kursus Induksi Keselamatan Bagi Pekerja Binaan (Tenaga Pengajar)
  Manual
 • CIDB Pendaftaran Baru PPK - Bahagian 1(Pra-syarat)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • CIDB Pendaftaran Baru PPK - Bahagian 2(Proses Mendaftar)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Pendaftaran Baru Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Pendaftaran Baru Sijil Taraf Bumiputera (STB)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Penilaian SCORE (Kontraktor Gred G2-G7)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • CIDB - Pengisytiharan Projek Binaan
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan (ID INDIVIDU DAN PELATIH)
   Manual
 • Permohonan Kemaskini Pendaftaran
  Manual
 • Permohonan Perubahan Butir (Kemaskini Maklumat Syarikat)
  Manual
 • Foreign Provisional Certificate
  Manual
 • Foreign Certificate
  Manual
 • Kursus Integriti dan KOD Etika Kontraktor
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Manual Pendaftaran Personnel Binaan Bukan Kontraktor (Id Majikan)
  Manual
 • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan Tempatan dan Asing (Id Majikan)
  Manual
 • Pendaftaran Pekerja Asing Luar Negeri oleh Company_ENG - Part-1
  Watch Video
 • Cara Memperbaharui PPK, SPKK dan STB
  Watch Video
 • Manual Pengguna Pendaftaran Kontraktor Usahasama (yang tidak diperbadankan di SSM)
   Manual

Pengumuman

 • PENGUMUMANNew !
  Untuk makluman, Program Kompetensi Penyeliaan Dan Pengurusan menawarkan pentauliahan secara temuduga bagi Eksekutif Pengurusan Fasiliti (FME), Pengurus Pengurusan Fasiliti (FMM), Pegawai Pengurusan Trafik Pembinaan (CTMO) dan Pengurus Projek Pembinaan (CCPM). Bagi peserta yang berminat atau terdapat sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini boleh dimajukan melalui emel kepada uppp@cidb.gov.my
 • PENGUMUMAN
  Selaras dengan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023 (NACP), penambahbaikan terhadap Integrity Pact telah dibuat agar ia seiring dengan piawaian antarabangsa. Sehubungan dengan itu berkuatkuasa pada 01 April 2022 semua kontraktor WAJIB menandatangani Surat Akuan Syarikat semasa mengemukakan permohonan Baru dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK). Jika kontraktor gagal melengkapkan dan menandatangani Surat Akuan Syarikat, permohonan dianggap tidak lengkap
 • PENGUMUMAN
  Semua pemohon bagi Program Penilaian Kompetensi Kemahiran (PKK) hendaklah :-
  1. Menyertakan Borang Perakuan Pengalaman Industri. Pemohon perlulah mempunyai sekurang-kurangnya enam (6) bulan pengalaman kerja terkini dalam tred-tred yang dipohon dan hendaklah mendapat pengesahan (cop & tandatangan) oleh majikan terkini.
  Bagi pemohon yang bekerja sendiri, tidak mempunyai majikan serta pemilik syarikat yang terlibat dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan perlulah mengisi Borang Akuan Berkanun Permohonan Penilaian Kompetensi Kemahiran (PKK) dan menyertakan senarai kerja-kerja/projek pembinaan yang telah dilaksanakan.
  ATAU telah mengikuti latihan kemahiran yang berkaitan dalam tred yang dipohon dan diiktiraf oleh CIDB (sila muatnaik salinan sijil).
  2. Menyertakan Borang Perakuan Ujian Penglihatan (Vision Test) yang disahkan oleh Pegawai Perubatan (Optometris) bertauliah bagi tred Non-Destructive Test (NDT) dan Blaster & Painter.

  Sekian, terima kasih.
 • PENGUMUMAN
  Berkuatkuasa 23 Ogos 2021 Permohonan Surat Sokongan bagi Penggajian Pegawai Dagang sektor pembinaan perlu didaftarkan melalui portal Construction Labour Exchange Centre Berhad (CLAB). Caj bayaran RM300 akan dikenakan bagi setiap Pegawai Dagang yang dipohon mulai 1 September 2021.
  Untuk maklumat lanjut, sila layari www.clab.com.my atau email expatriate@clab.com.my atau hubungi CLAB di talian 03-20959599
 • NOTIS PEMAKLUMANNew !
  Adalah dimaklumkan, permohonan sebagai peserta bagi Program Pentauliahan Pengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) – Penilaian Temuduga yang dijadualkan pada 7hb September 2021 boleh mengemukakan permohonan melalui secara dalam talian melalui sistem CIMS CIDB.
  Sila log masuk sistem CIMS untuk rujuk panduan pengguna. Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini boleh dimajukan melalui emel kepada uppp@cidb.gov.my
 • NOTIS PEMAKLUMAN
  Adalah dimaklumkan, permohonan sebagai Penilai Bertauliah, Pengajar Bertauliah dan Penyedia Latihan Bertauliah (PLB) bagi program pentauliahan penyeliaan dan pengurusan hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui sistem CIMS CIDB berkuatkuasa 19hb Oktober 2020.
  Sila log masuk sistem CIMS untuk rujuk panduan pengguna. Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini boleh dimajukan melalui emel kepada bkpp@cidb.gov.my
 • NOTIS PEMAKLUMAN
  Untuk makluman, bagi PUSAT LATIHAN BERTAULIAH KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN UNTUK PEKERJA BINAAN (PLB SICW) perlu mengemukakan permohonan melalui sistem CIMS CIDB di dalam Modul Pengurusan Kompetensi bermula pada 19 Ogos 2020. Sila log masuk sistem CIMS untuk rujuk panduan pengguna Terima kasih.
 • NOTIS PEMAKLUMAN
  Panduan Pengguna
  Untuk makluman, bagi Ekspatriat yang terkandas (PKP) boleh mengemukakan permohonan melalui CIMS CIDB pada Modul Ekspatriat, Personel Binaan bermula pada 20 Julai 2020. Sila rujuk manual pengguna
 • Salam sejahtera
  Tuan/Puan
  Adalah dimaklumkan, permohonan pendaftaran secara online melalui sistem CIMS akan dibuka semula bermula 1 April 2020. Namun begitu, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19 (PKP) sehingga 12 Mei 2020, semakan keputusan bagi semua permohonan berkaitan akan mengambil tempoh masa yang lebih lama berbanding biasa. Pihak tuan/puan diminta bersabar dan sentiasa menyemak status permohonan dari masa ke semasa di dalam akaun sistem CIMS syarikat tuan/puan.

  Sila klik (PDF File link) untuk maklumat lanjut mengenai Inisiatif Prihatin CIDB.

  Sekian, harap maklum dan terima kasih
 • Untuk Makluman Umum (peserta/kontraktor):
  Untuk makluman pengguna CIMS, bermula 1 Januari 2020 Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor akan dijalankan sepenuhnya melalui Sistem E-Learning CIDB manakala bagi Kursus Pengurusan Bisnes akan dilaksanakan secara online atau secara fizikal yang dijalankan sepenuhnya oleh Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB.

  Bagi yang berminat untuk mendaftar kursus melalui sistem e-learning, sila layari cims.cidb.gov.my dan pilih tetapan E-Learning untuk pendaftaran e-learning Kursus Integriti dan Kod Etika kontraktor atau Kursus Pengurusan Bisnes. Sila gunakan ID INDIVIDU untuk pendaftaran Kursus E-Learning dan masukkan no pendaftaran kontraktor bagi peserta yang ingin mendaftar Kursus E-Learning Integriti dan Kod Etika kontraktor atau Kursus E-Learning Pengurusan Bisnes.

  Bagi yang berminat untuk mendaftar Kursus Pengurusan Bisnes secara fizikal, boleh hubungi Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB untuk makluman berkenaan kursus atau rujuk Jadual Kursus CCD di laman sesawang CIDB di www.cidb.gov.my
 • Untuk ID Pegawai CIDB Negeri dan Cawangan:
  Untuk makluman, bermula 1 Januari 2020 Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor akan dijalankan sepenuhnya melalui Sistem E-Learning CIDB manakala bagi Kursus Pengurusan Bisnes akan dilaksanakan secara online atau secara fizikal yang dijalankan sepenuhnya oleh Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB.

  Namun, CIDB Negeri dan Cawangan boleh mengadakan Kursus Integriti dan Kod Etika secara fizikal sekiranya permintaan daripada kontraktor adalah tinggi dan mendapat kelulusan daripada Bahagian Pembangunan Kontraktor CIDB. CIDB Negeri dan Cawangan perlu menghantar surat permohonan ke Bahagian Pembangunan Kontraktor CIDB untuk pengesahan dan proses viremen bajet pelaksanaan kursus secara fizikal.

  Akses sementara akan diberikan kepada pegawai CIDB Negeri dan Cawangan yang mendapat kelulusan untuk melaksana kursus secara fizikal sehingga tamat kursus tersebut.
 • SSM ANNOUNCEMENT
  Pelanggan Yang dihormati,
  Harap maklum bermula 1 Julai 2019, SSM e-info akan menghentikan Modul Prabayar untuk pembelian melalui portal BLESS.

       Untuk Maklumat lanjut
       ( Soalan Lazim )
  Penambahbaikan ini dibuat sebagai salah satu inisiatif peningkatan perkhidmatan kami kepada anda. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih di atas kesabaran dan sokongan anda.
 • MAKLUMAN KEPADA PUSAT LATIHAN BERTAULIAH(PLB) CIDB BAGI PROGRAM SICW

  Mengikut Syarat-syarat Pelaksanaan Kursus SICW, kelayakan had umur maksima tenaga pengajar adalah 65 tahun yang telah berkuatkuasa 1 Februari 2017. Tenaga pengajar melebihi had umur tersebut yang masih berminat serta ingin meneruskan sumbangan mereka boleh mengemukakan rayuan beserta dokumen dan mematuhi syarat-syarat seperti berikut:-
       i) Berumur tidak melebihi 70 tahun pada tarikh permohonan
       ii) Mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik dengan menyertakan perakuan kesihatan dari klinik/hospital yang diiktiraf
       iii) Sesalinan Borang Pemeriksaan Kesihatan yang digunakan untuk permohonan pembaharuan bagi perlantikan sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan(SHO) di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP)
       iv) Perlu menghadiri sesi temuduga CIDB bagi penilaian tahap fizikal dan penyampaian (jika dipanggil)
  Notis Tambahan
  * Tempoh pentauliahan akan diberikan 1 tahun bagi setiap permohonan.
  * Pemantauan akan dilakukan terhadap tenaga pengajar bagi memastikan kelancaran kursus yang dijalankan, sekiranya didapati tidak memuaskan pentauliahan akan ditarikbalik.
 • PERMOHONAN TUNTUTAN INSURANS SECARA ONLINE MELALUI SISTEM CIMS AKAN DILAKSANAKAN DAN BERKUATKUASA PADA 15 OGOS 2018.

  Bermula 15 Ogos 2018, semua Permohonan Tuntutan Insuran Manfaat Takaful Berkelompok Personel Binaan CIDB adalah secara atas talian (tertakluk kepada terma & syarat) melalui sistem CIMS yang diintegrasikan dengan Pihak Takaful (Syarikat Takaful Malaysia Berhad & Zurich Takaful Malaysia Berhad). Personel Binaan (tempatan sahaja) yang masih aktif berdaftar juga boleh menyemak/mengemaskini maklumat pewaris melalui sistem ini. Sila rujuk Manual Pengguna Tuntutan Manfaat Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok Cidb (Pemohon).
  Sila klik pautan berikut untuk membuat tuntutan insuran.
  Click here
 • Pengumuman : PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM CIMS UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN Sistem CIMS CIDB akan dihentikan operasi untuk sementara waktu bagi kerja-kerja penyelenggaraan bermula pada pukul 7 malam, Jumaat 15 April 2022. Sistem akan beroperasi semula seperti biasa pada pukul 8 pagi, Sabtu 16hb April 2022. Kami memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dihadapi.
 • Makluman Kepada Kontraktor
  Proses Pendaftaran Kontraktor, Pengisytiharan Projek, Levi & Score secara atas talian melalui sistem Baru CIDB-CIMS   More...
 • Perhatian kepada semua Kontraktor Asing :
  Adalah dimaklumkan pendaftaran ktrktr asing di sistem CIMS perlu melalui proses pra-pendaftaran. Kontraktor perlu membeli e-info syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) secara online menerusi sistem CIMS dengan bayaran RM15.90.   More...
 • Tempoh sah sijil SCORE akan dilanjutkan kepada 2 tahun.
 • Perolehan SCORE & MCORE yang diterima akan mendapat 15 mata CCD
 • CIDB kini telah mengambil langkah proaktif dengan menambah saluran bayaran untuk kemudahan pengguna. Kini terdapat PEMBAYARAN ONLINE menggunakan PFX dan kad kredit bagi memudahkan pengguna
 • MCORE akan diperkenalkan kepada gred G1 dengan 4 kriteria penilaian: Keupayaan Kewangan, Keupayaan Teknikal,Operasi Perniagaan dan Pengurusan Perniagaan.
 • CIDB kini dalam proses untuk meningkatkan kecekapan pendaftaran Kad Pendaftaran Kontraktor. Tidak lama lagi, aplikasi Perolehan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian Pengguna.
 • CIDB kini terlibat dalam proses sistematik untuk menambahbaik dan meningkatkan lagi aplikasi pendaftaran kontraktor untuk menjadi lebih sistematik, mesra pengguna dan berintegriti tinggi.
 • Semua kontraktor diwajibkan untuk mengisytiharkan semua projek pembinaan mereka kepada CIDB secara atas talian. Tindakan kompaun boleh dikenakan ke atas kontraktor yang gagal mengisytiharkan projek mereka.

PERATURAN

 • Pendaftaran kontraktor
  25 (1) "Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                Seksyen 25 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Pendaftaran personel binaan
  33 (1) "Seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                Seksyen 33 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Pengenaan levi
  34 (1) "Tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada Lembaga, mengikut cara yang ditetapkan oleh Lembaga, apa-apa kontrak yang telah diawardkan kepadanya mengenai apa-apa kerja pembinaan."
                (2) "Bagi tiap-tiap kontrak yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada disetemkan atau tidak, yang mempunyai jumlah kontrak yang melebihi lima ratus ribu ringgit, kontraktor                            hendaklah bertanggungan untuk membayar kepada Lembaga suatu levi pada kadar suku peratus daripada jumlah kontrak itu."

                Seksyen 34 (1) & (2). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Tafsiran

  "kerja pembinaan" ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan, atau perobohan—

                           (a) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah                              paras bumi;

                           (b) mana-mana jalan, kerja pelabuhan, landasan kereta api, laluan kabel, terusan atau lapangan terbang kecil;

                           (c) apa-apa kerja saliran, tali air atau kerja pengawalan sungai;

                           (d) apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau

                           (e) mana-mana jambatan, jejambat, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembetung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan,


                      dan termasuklah—


                      (A) apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan perlu atau sebagai persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a)                                hingga (e), termasuk pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, peletakan batu asas, pemulihan dan landskap tapak; atau

                      (B) pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja, yang semestinya dikehendaki bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e);


                      Seksyen 2. (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))

Pengumuman

                     PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM CIMS UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN

   Sistem CIMS CIDB akan dihentikan operasi untuk sementara waktu bagi kerja-kerja penyelenggaraan bermula pada 
                                          pukul 7 malam, Jumaat 15 April 2022. 

                 Sistem akan beroperasi semula seperti biasa pada pukul 8 pagi, Sabtu 16hb April 2022.

                             Kami memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dihadapi.